Coaching - leren en transformeren


Ontdek de kracht van stilstaan om te bewegen

Sta je voor een belangrijke keuze of loop je ergens tegenaan? Coaching biedt je de kans om de dingen in een nieuw licht te zien. In een vertrouwelijk en verhelderend coachgesprek, krijg je inzicht in je eigen gedachten en gevoelens. Dat is de sleutel tot doelbewust handelen.

Wat kun je verwachten?

  • Doel: Samen werken we toe naar een voorlopig antwoord op wat je nu bezighoudt. We pakken het thema grondig aan.
  • Werkwijze: Geleide zelfreflectie, focusing en een rationeel-emotieve benadering helpen je om commitment te cultiveren.
  • Resultaat: Je krijgt helderheid in je overwegingen en keuzes. Daardoor kun je voortaan doelbewust handelen.

Coaching maakt gebruik van filosofische en psychologische inzichten, maar biedt geen therapie in de zin van geestelijke gezondheidszorg. De begeleiding is gericht op een realistisch perspectief en werkbare manieren van denken en doen. De helende werking zit 'm in deugdelijk denken, lichaamsbewustzijn en zelfbewust gedrag.

Laat je coachen en ontdek de kracht van zelfreflectie. Realiseer je doelen en ga vol vertrouwen jouw weg.

Coaching - Learning and Transforming

Discover the power of pausing to move forward

Are you facing an important decision or encountering a tricky situation? Coaching offers you the opportunity to see things in a new light. In a confidential and enlightening coaching session, you gain insight into your own thoughts and feelings. This is the key to purposeful action.

What can you expect?

  • Goal: Together, we work towards a preliminary answer to what is currently occupying your mind. We tackle the theme thoroughly.
  • Method: Guided self-reflection, focusing, and a rational-emotive approach help you cultivate commitment.
  • Result: You gain clarity in your considerations and choices. This enables you to act purposefully in the future.

Coaching utilizes philosophical and psychological insights but does not offer therapy in the sense of mental health care. The guidance is aimed at a realistic perspective and workable ways of thinking and acting. The healing effect lies in sound thinking, body awareness, and self-conscious behavior.

Get coached and discover the power of self-reflection. Achieve your goals and confidently follow your path.