Wie is


Willem Jan van den Brink

Faciliteert dialogen en coacht naar zelfbewuste keuzes. Door middel van waarachtige gesprekken en creatieve schrijfopdrachten.

  • Maatschappelijke betrokkenheid: 20 jaar verbonden aan het Centrum voor Zelfbezinning (LevenXL) in diverse hoedanigheden - gespreksleider, schrijfcoach en secretaris.
  • Achtergrond: drs. Engelse taal- en letterkunde (VU Amsterdam) en een werkzaam leven in marketing en communicatie.
  • Aanvullende opleidingen o.a.: Counseling en Coaching in Existentieel Welzijn (KU Leuven), en Positive Psychology & Well-Being: Aspects of Happiness (Stanford Center for Health Education).
  • Interesses: filosofie, psychologie en dynamische gespreksvoering. In het bijzonder oorspronkelijk denken en oprecht communiceren. De beste bronnen voor bewustwording en groei.
  • Belangrijke inspiratiebron: het gedachtegoed van dr. C.J. Schuurman, bekend om zijn zelfbezinnende methode en geestverwant van C.G. Jung.